06 dec

Fotografie z Minfa DOD 2014

Na stránke pribudol výber fotografii z minuloťýždňového dňa otvorených dverí pre miništrantov… Vďaka za požehnaný čas!

DOD MINFA 2014

DOD MINFA 2014