Kde je fara?

MINFA sa vždy konala aspoň na dvoch farách. Tento rok sme sa však rozhodli urobiť zmenu a vybrali sme iba jednu faru. Tento rok účastníkov MINFY privíta fara v obci Dolná Krupá..

Niečo o obci a farnosti

Dolná Krupá leží 10 km od krajského mesta Trnava a z hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy netrvá cesta diaľnicou dlhšie ako hodinu. V súčasnosti má asi 2455 obyvateľov, a tak sa zaraďuje k najväčším obciam trnavského regiónu. Miestna história je nerozlučne spätá aj s dvoma výnimočnými tradíciami, vďaka ktorým sa meno našej obce šíri ďaleko za hranicami trnavského regiónu i Slovenska. Sú nimi beethovenovská a ružiarska tradícia, aj preto budeme o Dolnej Krupej hovoriť ako o dedine hudby a ruží. Okrem toho môžete spoznať aj ďalšie pamätihodnosti, 7 DIVOV.

MINFA 2024 bude tento rok organizovaná bohoslovcami Bratislavskej a Trnavskej arcidiecézy pod záštitou nitrianskeho Kňazského seminára v zariadení Rafael (www.rafaeldk.sk) pri farnosti sv.Ondreja v Dolnej Krupej