Kde je fara?

MINFA sa vždy konala aspoň na dvoch farách. Tento rok sme sa však rozhodli urobiť zmenu a vybrali sme iba jednu faru. Tento rok účastníkov MINFY privíta fara v obci BOJNIČKY.

Niečo o obci a farnosti

Bojničky sú vinohradnícka obec na Slovensku v okrese Hlohovec. Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1113, keď sa obec spomínala v tzv. zoborskej listine. Od roku 1828 majú Bojničky klasicistický rímskokatolícky kostol sv. Alžbety. Objekt bol dvakrát renovovaný v prvej polovici 20. storočia. Prvýkrát v roku 1906 a druhýkrát v rokoch 1932 a 1933, kedy bol kostol aj rozšírený. Zachoval sa v ňom pôvodný organ a hlavný oltár. V obci je tiež moderný kláštor sv. Cyrila a Metoda (kláštor Milosrdných sestier svätého Vincenta), vybudovaný v roku 2000. Nachádza sa tu tiež kaplnka sv. Rócha s plastikou rovnakého svätca, zhotovená v prvej polovici 19. storočia. V súčasnosti má obec približne 1365 obyvateľov. Každoročne sa tu koná Jarný beh obce.

Diecézne centrum mládeže Archa je fíliálkou farnosti Dvorníky. 

Bojničky Boeneza (1113), Boencha, Bajanch(1275), maď.: Bajmócska; Bojnička (1808)]:

V obci Bojničky sa nachádzajú: Kostol sv. Alžbety (1830), Kaplnka sv. Rocha (1866), Kaplnka sv. Cyrila a Metoda (2000)

Diecézne centrum mládeže Archa