Skončila sa MINFA 2021

V piatok 23. júla sa skončil tretí – posledný – turnus MINFY 2021. Od soboty 3. júla sme obsadili faru v obci Smolenice. Je novinkou, že sa MINFA konala len na jednej fare a v troch turnusoch. Vystriedali sa nám tu tri turnusy chlapcov – miništrantov – zo Záhoria, Bratislavy, ale aj z Trnavskej diecézy či dokonca až z Kysúc. Bohoslovci sa postarali o zaujímavý program. Tohtoročnou témou MINFY bola prvotná cirkev. Preto boli aj účastníci rozdelení do skupiniek nesúcich názvy prvotných cirkevných obcí ako Kartágo, Jeruzalem a Antiochia. Využívali sme miestne turistické trasy a športoviská. Samozrejme nemohol chýbať futbal, liturgické nácviky a rôzne hry a súťaže. O dobré jedlo sa postarali naši šikovní spolubratia seminaristi Pavol, Ondrej a Peter. Smolenickí farníci nás tiež obdarovali rôznymi dobrotami, za čo im aj touto cestou ďakujeme.

Prišla nám aj nejaká spätná väzba od rodičov. Myslím si, že by stálo za to, ju uverejniť:

  • Dobrý deň!Chcem vám poďakovať za tohtoročnú Minfu, ale aj Minfy z minulých rokov.Dobre to robíte. Chlapci vidia, že budúci kňazi nie sú vzdialení, odmeraní ľudia, ale že sú veselí a vedia sa tiež „blázniť“. Že sú medzi nimi futbalisti, ping-pongisti, hudobníci, kuchári, teda ľudia rôznych záujmov a to všetko pod spoločným záujmom – záujmom o Pána Boha.Dávate im príklad, že žiť vieru neznamená, že musím byť rezervovaný a nemôžem robiť nič pojašené. Vo vás vidia, že nie len ich staromódni rodičia sa modlia a kľačia, ale že to robia aj len o niekoľko rokov starší chlapci. Syn mi po návrate z Minfi vytkol, prečo sa častejšie nemodlíme ruženec …Robíte to dobre, verím, že aj vďaka vám si chlapci vieru udržia a budú ju žiť a ďalej šíriť už ako otcovia alebo dokonca kňazi, či rehoľníci.Nech vás Pán požehnáva!

Rodičom veľmi pekne ďakujeme za túto spätnú väzbu.“

Na záver odkaz pre minfákov: Sme radi, že ste sa rozhodli pre účasť na tohtoročnej MINFE. Najbližšie sa uvidíme u nás v kňazskom seminári na MINFA DOD, ktoré sa už tradične koná v prvý adventný víkend. Dúfame, že hygienické opatrenia nám umožnia stretnúť sa naživo. Tešíme sa na stretnutie.

Za organizačný tím MINFA 2021Martin Surový a Martin Gira

2. turnus MINFA 2021

P.S. Výber fotiek zo všetkých turnusov nájdete na FB stránke seminára.

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhaj kontaktovať na minfa@minfa.sk