MINFA 2018 je za nami!

 

Ďakujeme predovšetkým Pánu Bohu za tento vzácny čas strávený v jeho prítomnosti ako aj všetkým dobrodincom, ktorí nám akýmkoľvek spôsobom pomohli zrealizovať tohtoročný letný tábor MINFA

 

TEŠÍME SA NA MINFA DOD 2018!!!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Najnovšie MINFORMÁCIE:

Najnovšie články o MinFe nájdete na stránke Kňazského seminára sv. Cyrila a Metoda v Bratislave