MINFA DOD

Tohtoročný deň otvorených dverí pre miništrantov sa uskutoční v dňoch 1.12 – 2.12 2018 v Kňazskom seminári sv. Cyrila a Metoda v Bratislave.