Staro – nová MINFA 2014

Staro – nová MINFA 2014
13072011498Naši drahí Minfáci, keďže už isto netrpezlivo čakáte na možnosť prihlásiť sa na Minfu 2014 rozhodli sme sa vám zverejniť ďalšie informácie ohľadne tohtoročných táborov.

Určite vám neušiel fakt, že tohtoročná Minfa 2014 bude v niečom „nová“ a to síce v tom, že sa vracia ku „starému“ modelu, v ktorom tábory MINFA uskutočňujú len bohoslovci z Bratislavskej a Trnavskej arcidiecézy. Bohoslovci zo Žilinskej a Nitrianskej diecézy organizujú vlastné letné miništrantské tábory. Všetky potrebné informácie pre vás milí miništranti, ktorí by ste sa chceli prihlásiť na tieto tábory nájdete na stránkach:

https://www.facebook.com/ministrantske.tabory

Samozrejme žiaden miništrant nie je povinný sa prihlásiť na letný tábor, podľa toho z akej diecézy pochádza. Obidva miništrantské tábory radi prijmú chalanov z akejkoľvek diecézy.

No a posledná veľmi dôležitá informácia pre vás naši drahí miništranti, ktorí by ste sa chceli prihlásiť na letný tábor MINFA 2014 je, že PRIHLASOVANIE SA ZAČNE vo štvrtok 1. MÁJA 2014. PRIHLÁSIŤ SA MOŽETE CEZ STRÁNKU MINFA.SK

MinFa Avatar

Liyana Parker

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.