Minfa DOD 2015

Minfa DOD 2015

Aj tento rok sa uskutočnil deň otvorených dverí pre miništrantov Minfa DOD 2015!

Chlapcom sme pripravili bohatý duchovný program, prehliadku nášho seminára, divadelné predstavenie či aktivity počas vychádzky. Bratia tretiaci sa dokonca popri svojich povinnostiach pričinili o spestrenie víkendu divadelným predstavením a natočením krátkeho filmu s posoltvom k roku milosrdenstva.

Veľká vďaka patrí všetkým, ktorí sa akokoľvek podieľali na príprave, hlavne našim vedúcim Minfy Tomášovi Kišoňovi a Mariánovi Jozičovi, ale aj všetkým zúčastnením miništrantom. Ďakujme za návštevu a tešíme sa na ďalšie stretnutie o rok, vlastne už na Minfe 2016 s témou: sv. Dominik Savio.

Prajeme v mene celého nášho seminára požehnaný čas adventu.

DSCN3744 DSCN3765

DSCN3931[11-46-37] DSCN3991

MinFa Avatar

Liyana Parker

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.