29 sep

Výber fotografii z Minfy 2014

Po dlhšej odmlke sme doplnili fotogalériu na našej stránke aj o fotky z ostatnej Minfy. Konečne prišiel čas si zaspomínať trochu na Minfu 2014 aj prostredníctvom výberu fotografii zo všetkých troch turnusov…

Foto 2014

Fotografie z Minfy 2014