Kde boli fary v roku 2013…?

MINFA 2013 bola vo farnostiach Klátova Nová Ves, Bošany, Horná Súča a Horná Breznica.
Aby ste sa ľahšie zorientovali prinášame mapy a nejaké foto… Ciele sú na mape vyznačené.

Klátova Nová Ves

Kaštieľ v Jánovej Vsi – objekt bývalej detskej ozdravovne – Google mapa s cieľom detskej ozdravovne.

Bošany

Pastoračné centrum, biela budova hneď oproti farskému kostolu – Google mapa s cieľom v Bošanoch.

Horná Súča

Vlčí Vrch, pri kaplnke – Google mapa s cieľom na Vlčom Vrchu.

Horná Breznica

Biela budova za filiálnym kostolom – Google mapa s cieľom pastoračného centra.